Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par konferenci
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.05.2013

Ratnieki, Līgatnes novads, 2013. gada 5.-7. augusts

www.datorzinatnudienas.lu.lv

@DatZdienas

Pamatinformācija

LU un LMT Datorzinātņu dienas ir konference datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentiem un viņu pasniedzējiem. Tās mērķis ir apmainīties ar Latvijā notiekošo pētījumu rezultātiem un veidot jaunus kontaktus, kā arī popularizēt zinātni studentu vidū.

Reģistrācija

Visus konferences dalībniekus lūdzam iepriekš reģistrēt savu dalību "LU un LMT Datorzinātņu dienās" līdz 17. jūnijam, aizpildot anketu. Agriem pieteikumiem tiks dota priekšroka.

Vēsture

Pasākuma paraugs ir Igaunijas "Teorijas dienas", kas ir gandrīz divdesmit gadus ilga tradīcija, kuras pastāvēšanu nosaka praktiska nepieciešamība – pētījumi datorzinātnē notiek gan Tartu, gan Tallinas universitātēs un attāluma dēļ tieša komunikācija un diskusijas par pētījumu rezultātiem ikdienā nav iespējama. Tāpēc divas reizes gadā tiek organizēta trīs dienu konference, kurā piedalās lielākā daļa Igaunijas datoriķu, lai uzstātos un prezentētu pusgada laikā paveikto.

Divas reizes – 2008. un 2010. gadā arī Latvijai ir bijusi iespēja smelties pieredzi no ziemeļu kaimiņiem, jo konference tika organizēta kā Latvijas-Igaunijas kopīgas Teorijas dienas. Izaicinājumi, kas saistīti ar zinātnisko grupu savstarpējo komunikāciju, Latvijai ir pat aktuālāki nekā Igaunijai. Vai mēs visi zinām, ko dara zinātniskās grupas LU, RTU un TSI, pat nerunājot par datorzinātnes aktualitātēm ārpus Rīgas, piemēram, ViA vai VeA?

Vairums konferences referātu ir studentu lasīti, tādējādi gan nostiprinot datorzinātnes attīstību un jaunas pētnieciskās paaudzes rašanos, gan ļauj studentiem popularizēt savu pētījumu rezultātus un gūt uzstāšanās pieredzi. Ja ir daudz referātu par kādu specifisku jomu, tad parasti tiek iekļauta arī garāka lekcija, kuru lasa šīs nozares speciālists.

Pirmās „LU un LMT Datorzinātņu dienas” notika 2011. gadā un pulcēja 65 dalībniekus no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferencē tika pārrunātas kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, satelītu novērojumu, bioinformātikas, procedurāli ģenerētās datorgrafikas, datu drošības un citas tēmas. 2012. gadā konferencē piedalījās jau 73 dalībnieki. 

Prezentācijas

Mēs priecātos saņemt pēc iespējas vairāk pieteikumus runām un daudzu pieteikumu gadījumā runātājiem tiks dota priekšroka.

Lūdzam kopā ar prezentācijas nosaukumu pieteikt īsu (līdz 1000 zīmēm, ieskaitot intervālus) plānotās prezentācijas anotāciju; tai nav jābūt galīgai. Pieteikumus izvērtēs konferences programmas komiteja.

Plānots, ka katram referātam konferencē tiks atvēlētas 25-30 minūtes laika, bet pieļaujami arī īsāki vai garāki referāti.

Referāta lasīšana datorzinātņu dienās nav obligāta prasība dalībai; pasākums ir atvērts arī dalībniekiem, kas ir "research-curious" un grib iepazīties ar pētniecības atklājumiem Latvijā.

Norises vieta

"LU un LMT Datorzinātņu dienas" jau trešo gadu notiks  Latvijas Universitātes sporta un atpūtas kompleksā "Ratnieki". "Ratnieki" atrodas Līgatnes novadā, kas ir slavens ar savu neskarto dabu un gleznainajiem mežiem.

Nokļūšana

Konferences dalībniekiem tiks nodrošināts autobuss no Rīgas uz Ratniekiem ierašanās dienā un no Ratniekiem uz Rīgu pēc konferences beigām. Uz Ratniekiem var viegli aizbraukt arī ar personīgo transportu (karte - www.ratnieki.lv/kontakti/).

Svarīgie datumi

Pieteikšanās: no 20. maija  līdz 17. jūnijam.

Dalībnieku saraksta apstiprināšana un dalībnieku apziņošana: 10. jūlijs

Konference: no 5. augusta līdz 7. augustam

Dalības maksa

Konferences izdevumus sedz tās atbalstītājs - Latvijas Mobilais Telefons.

Organizatori

Konferenci organizē Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Mobilo Telefonu.

Cita informācija

Līdzās akadēmiskajai programmai, protams, ir paredzēta arī pasākuma socializācijas daļa. Labi piemēri ir ekskursija, spēļu vakari vai ‘sauna & discussion’, kas, savukārt, ļauj nostiprināt iegūtos kontaktus un dibināt jaunus, kā arī pārrunāt konferencē dzirdēto neformālā gaisotnē.